Nahlédnutí do Kristkovy síně

Barokní zámek Riegersburg otevřel Kristkovu síň jako součást stálé expozice. Současní majitelé, rod Pilati, následovníci rodu Khevenhüller-Metsch, tak doplňují moderní dějiny zámku i majitelů, které jsou neodmyslitelně spjaty se sochařem, malířem a performerem Lubo Kristkem.

V Kristkově síni jsou nyní zdokumentovány happeningy Lubo Kristka na Barokním zámku Riegersburg (i na hradě Hardeggu), ale také Kristkova výtvarná tvorba – asambláže jak ze zámecké sbírky, tak ze soukromých sbírek.

Návštěvníci mohou zhlédnout například asambláž Metastanice zanechaných tónů, kterou Kristek tematicky věnoval Salvadoru Dalímu, ale také asambláž Úsměv černé vévodkyně, tedy umělý chrup, který umělec navrhnul a vytvořil speciálně pro italskou vévodkyni Annu del Pezzo di Caianello pro vítání vzácných hostů v její rezidenci v Paříži. Nyní již stoletá vévodkyně slavnostního otevření Kristkovy síně osobně účastnila.

Dalším z vystavených exponátů je původní sádrový originál sochy Hledající, ze kterého vzniknul jediný bronzový odlitek pro desáté zastavení Kristkovy podyjské glyptotéky. Odlitek byl po několika letech odcizen a po delším jednání se díky úsilí obce Sekule a za spolupráce Lubo Kristka v roce 2015 podařilo desáté zastavení Glyptotéky obnovit a umístit na něj novou Kristkovu sochu surreálně-rostlinných tvarů nazvanou Hedající - organické formy (více o nové soše zde), tentokráte již železnou se speciální povrchovou úpravou.

Hledající při otevření Kristkovy síněPrávě na zámku v Riegersburgu však návštěvníci nyní mohou zhlédnout předlohu k původní soše Hledající.

Zámecká expozice na Barokním zámku Riegersburg, zakončená Kristkovou síní, je otevřena denně kromě úterý a čtvrtka. Prohlídky jsou vždy v 10.30 a ve 14.30 hod, v červenci a v srpnu pak kdykoliv od 10 do 19 hod.

Díky nové silnici mezi Šafovem a Riegersburgem je nyní vzdálenost mezi Vranovem nad Dyjí a Riegersburgem pouhých 11 km.

Video ze slavnostního otevření Kristkovy síně: