Výzkumný ústav komunikace v umění, o.p.s. se dne 6. 12. 2013 stal 466. signatářem Berlínské deklarace o otevřeném přístupu ke znalostem v přírodních a humanitních vědách. Připojil se tak k dalším vědeckým institucím - z České republiky to doposud byly Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky, Vysoká škola ekonomická a Univerzita Karlova.

"Internet zásadně změnil praktické a ekonomické podmínky šíření vědeckých poznatků a kulturního dědictví. Poprvé v historii tak nyní Internet nabízí příležitost k vytvoření globální a interaktivní reprezantace lidských znalostí včetně kulturního dědictví i záruku celosvětové dostupnosti.

My, níže podepsaní, cítíme povinnost reagovat na výzvy Internetu jako nově vznikajícího funkčního média pro distribuci znalostí. Je zřejmé, že tento pokrok může výrazně změnit charakter vědeckého publikování, stejně jako současný systém zajišťování jeho kvality."

Citát z deklarace, překlad Daniela Tkačíková, 2012 (celý text zde: http://www.akvs.cz/komise/berlinska-deklarace.html)