VÚKU měl tu čest spolupodílet se na realizaci dalšího z legendárních happenigů Lubo Kristka, který se konal 1. listopadu 2012 ve 22 hodin, tentokráte jako součást 2. mezinárodní konference Národního památkového ústavu Hrady, zámky - Quo vadis II., na státním zámku Sychrov.