Výzkumný ústav komunikace v umění, o.p.s.
zapsaný v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného u Krajského soudu v Brně, spis. zn. O 261 
Gorkého 93/51, 602 00 Brno
IČ: 269 63 167

tel: 515 297 165
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.